તમારી GP પ્રેક્ટિસનો તમારો અનુભવ શેર કરો

આ સર્વે હવે બંધ થઈ ગયો છે. તારણો યોગ્ય સમયે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

લેસ્ટર, લેસ્ટરશાયર અને રુટલેન્ડમાં GP પ્રેક્ટિસમાં 16 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના બધા દર્દીઓ નોંધાયેલા છે તેઓને તેમની સંભાળના તાજેતરના અનુભવો વિશે અમને જણાવવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. તેમના પ્રતિભાવો સ્થાનિક સેવાઓને સુધારવામાં મદદ કરશે.

આગળ શું થશે?

લોકોએ આપેલા તમામ પ્રતિસાદનું સ્વતંત્ર રીતે વિશ્લેષણ અને મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. જાહેર સભા દરમિયાન તારણોનો અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવશે અને ઈન્ટીગ્રેટેડ કેર બોર્ડને રજૂ કરવામાં આવશે.

ICB જે નિર્ણયો લે છે તેની જાણ કરવા માટે તારણોનો અહેવાલ કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. 

મીટીંગની વિગતો સમયસર આ વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. જો તમે હાજરી આપવા માંગતા હો, તો તમારે અગાઉથી નોંધણી કરવાની જરૂર પડશે.

અમે આ વેબસાઈટ પર રિપોર્ટ પણ પ્રકાશિત કરીશું અને તેમાં કરવામાં આવનાર સુધારાઓ સહિતની સગાઈના પરિણામ વિશે વધુ માહિતીનો સંચાર કરીશું.

આ સગાઈના નવીનતમ સમાચાર માટે, અમને આના પર અનુસરો:

જાણકારી મેળવો

તમારી GP પ્રેક્ટિસમાં તમે વિચારો છો તેના કરતાં વધુ હોઈ શકે છે.

દરેક વ્યક્તિને યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ પાસેથી જરૂરી કાળજી મળે તેની ખાતરી કરવા માટે તમામ GP પ્રેક્ટિસ આજકાલ ખૂબ જ અલગ અલગ રીતે કામ કરે છે.

તમારે જાણવાની જરૂર હોય તે પહેલાં, જાણો, જેથી તમે શક્ય તેટલી ઝડપથી તમારી તબીબી સમસ્યા માટે મદદ મેળવી શકો.

www.getintheknow.co.uk

guGujarati
સામગ્રી પર જાઓ