મીડિયા સંમતિ

લીસેસ્ટર, લિસેસ્ટરશાયર અને રટલેન્ડ ઈન્ટીગ્રેટેડ કેર બોર્ડ (LLR ICB) અને ભાગીદારો દ્વારા પ્રચાર હેતુઓ માટે ફોટોગ્રાફ્સ અથવા ફિલ્મનો ઉપયોગ કરવા અને જાળવી રાખવા માટે મેં મારી સંમતિ (અથવા મારા બાળક/સંબંધી/અન્ય વતી સંમતિ) આપી છે. આમાં આંતરિક અને બાહ્ય માર્કેટિંગ સામગ્રી, પોસ્ટરો, LLR ICB વેબસાઇટ પર પ્રકાશન, વાર્ષિક અહેવાલો, ન્યૂઝલેટર્સ, પરામર્શ દસ્તાવેજો, સામયિકો અને Instagram, Facebook, YouTube અને X સહિત સામાજિક નેટવર્કિંગ વેબસાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

તમારી માહિતી કેવી રીતે સંગ્રહિત થાય છે તેના વિશે વધુ વિગતો માટે અથવા કોઈપણ સમયે મારા ફોટો/ફિલ્મનો ઉપયોગ કરવા માટે ICB ની પરવાનગી પાછી ખેંચવા માટે, ઇમેઇલ કરો:  llricb-llr.corporatecomms@nhs.net

guGujarati
સામગ્રી પર જાઓ