બાળકો અને યુવાનોનું સ્વાસ્થ્ય

આ પૃષ્ઠ પર તમને બાળકો અને યુવાનોના સ્વાસ્થ્ય અને ખાસ કરીને તેમના માટે સ્થાનિક સેવાઓ સંબંધિત ચોક્કસ માહિતી મળશે. તમને તે ઉપયોગી પણ લાગી શકે છે સ્થાનિક સેવાઓ વિશે જાણો જેનો ઉપયોગ દરેક વ્યક્તિ કરી શકે છે.

માતાપિતા અને સંભાળ રાખનારાઓ માટે માહિતી

માતા-પિતાનું સારું રહેવું માર્ગદર્શન

સૌથી સામાન્ય બાળકોની સ્વાસ્થ્યની ચિંતાઓ વિશે શું કરવું તે જાણો.

બાળકો માટે આરોગ્ય

બાળકો માટે સ્વાસ્થ્ય માટે પુખ્ત વયના લોકોની માર્ગદર્શિકા.

બાળપણ રસીકરણ

બાળકો માટે માનસિક સ્વાસ્થ્ય સપોર્ટ

લેસ્ટર, લેસ્ટરશાયર અને રુટલેન્ડમાં રહેતા બાળકો અને યુવાનો (CYP) માટે માનસિક સ્વાસ્થ્ય સહાયતા માટે, મુલાકાત લો https://www.myselfreferral-llr.nhs.uk/.

બાળકો અને યુવાનો માટે માહિતી

બાળકો માટે આરોગ્ય

માત્ર એવા બાળકો માટે સ્થાનિક વેબસાઇટ કે જેઓ સ્વસ્થ રહેવા વિશે જાણવા માગે છે.

કિશોરો માટે આરોગ્ય

માત્ર કિશોરો માટે આરોગ્ય અને સ્થાનિક આરોગ્ય સેવાઓ વિશેની માહિતી!

સ્ટ્રેપ એ સલાહ

સ્ટ્રેપ A ના લક્ષણોને કેવી રીતે ઓળખવા અને જો તમારું બાળક અસ્વસ્થ હોય તો શું કરવું તે અંગે સ્થાનિક ચિકિત્સકોની નિષ્ણાત સલાહ માટે નીચે આપેલા અમારા વિડિઓ જુઓ.

વર્ણન

સ્ટ્રેપ સ્થાનિક ચિલ્ડ્રન્સ ઇમરજન્સી મેડિસિન કન્સલ્ટન્ટ ડેમિયન રોલેન્ડ (અંગ્રેજીમાં) તરફથી સલાહ. લક્ષણો કેવી રીતે ઓળખવા અને જો તમારું બાળક અસ્વસ્થ હોય તો શું કરવું તે જાણો.

ગ્રુપ એ સ્ટ્રેપ

ધ્યાન રાખવાના સંકેતો અને શું કરવું તે સહિત અમારી સલાહ વાંચો.
Image shows a GP practice nurse, carrying a tablet computer. Alongside this text reads: Everything you need in one place to help you find a local health service. Get in the know, when you need it or in advance, and get the right care as quickly as possible. Image also contains the Get in the Know logo and www.getintheknow.co.uk

સ્થાનિક આરોગ્ય સેવાઓ વિશે જાણકારી મેળવો

તમામ ઉંમરના લોકો માટે સ્થાનિક આરોગ્ય સેવાની માહિતી.

guGujarati
સામગ્રી પર જાઓ