જીવન માટે જોખમી કટોકટી

જીવન માટે જોખમી કટોકટી એવી પરિસ્થિતિઓ છે જેમ કે:

  • ચેતનાની ખોટ
  • તીવ્ર મૂંઝવણભરી સ્થિતિ અને બંધ ન થતી બંધબેસતી
  • છાતીનો દુખાવો
  • શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
  • ગંભીર રક્તસ્રાવ જે રોકી શકાતો નથી
  • ગંભીર એલર્જીક પ્રતિક્રિયાઓ
  • ગંભીર બળે અથવા scalds
  • સ્ટ્રોક

 

જો તમારી પરિસ્થિતિ જીવન માટે જોખમી કટોકટી હોય તો જ તમારે આ પૃષ્ઠ પરની સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઓછી ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ માટે, આ વેબસાઇટ પરની વૈકલ્પિક સેવાઓનો ઉપયોગ કરો. જો તમને ખાતરી ન હોય, તો NHS 111 નો ઉપયોગ કરો.

અકસ્માત અને કટોકટી

અકસ્માત અને કટોકટી (જેને A&E અથવા ઇમરજન્સી વિભાગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) માત્ર જીવન માટે જોખમી સમસ્યાઓ માટે છે. કૃપા કરીને આ વેબસાઈટ પર વર્ણવેલ વૈકલ્પિક સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને જે લોકોને તેની જરૂર હોય તેમના માટે સેવા મફત રાખો જો તે જીવન માટે જોખમી ન હોય.

જો તમે અકસ્માત અને કટોકટીનો ઉપયોગ કરો છો જ્યારે તે જીવન માટે જોખમી ન હોય, તો તમારે જોવા માટે લાંબો સમય રાહ જોવી પડશે. 

જો તમને ખાતરી ન હોય કે તમને કઈ સેવાની જરૂર છે, તો ગમે ત્યાં સેટિંગ કરતા પહેલા NHS 111નો ઓનલાઈન અથવા ફોન દ્વારા સંપર્ક કરો. જો તેઓ તમને એક્સિડન્ટ અને ઈમરજન્સીમાં જવાની સલાહ આપે તો તેઓ તમને ટાઈમ સ્લોટ આપશે જેથી તમારે લાંબો સમય રાહ જોવાની જરૂર ન પડે.

જો તમને લાગે કે તમને એક્સ-રેની જરૂર પડી શકે છે, તો લેસ્ટર, લિસેસ્ટરશાયર અને રુટલેન્ડમાં તમે અકસ્માત અને કટોકટીની જગ્યાએ ઘણા સ્થળોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 

લેસ્ટર, લેસ્ટરશાયર અને રુટલેન્ડ માટે અકસ્માત અને કટોકટી વિભાગ ખાતે આવેલું છે લેસ્ટર રોયલ ઇન્ફર્મરી

અમારા સમુદાયમાં ચેપી રોગોના સ્તરને કારણે, અમે અમારા ઇમરજન્સી વિભાગમાં તેમના બાળક સાથે ફક્ત એક જ માતાપિતા અથવા સંભાળ રાખનારને રહેવા માટે કહીએ છીએ. મહેરબાની કરીને ભાઈ-બહેનને ન લાવો. અમારા પુખ્ત ઈમરજન્સી વિભાગમાં પણ આવું જ છે. અમે અમારા મેટરનિટી એસેસમેન્ટ યુનિટ અને ઓન્કોલોજી એસેસમેન્ટ યુનિટમાં દર્દીઓ સાથે માત્ર એક વ્યક્તિને હાજર રહેવાનું પણ કહીએ છીએ. જો તમે વધુ લોકો સાથે આવો છો, તો તેઓને જવા માટે કહેવામાં આવી શકે છે.

Photo of open internal doorway looking into the emergency department.
અકસ્માત અને કટોકટી માત્ર જીવન માટે જોખમી કટોકટી માટે છે. જો તે ઓછી તાકીદની હોય તો વૈકલ્પિક સેવાઓ વિશે જાણો અને શક્ય તેટલી ઝડપથી યોગ્ય સંભાળ મેળવો.

એમ્બ્યુલન્સ સેવા

એમ્બ્યુલન્સ માત્ર જીવલેણ કટોકટી માટે છે. કૃપા કરીને આ વેબસાઇટ પર વર્ણવેલ વૈકલ્પિક સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને જે લોકોને તેની જરૂર હોય તેમના માટે સેવા મફત રાખો જો તે જીવલેણ કટોકટી ન હોય.

જો તે જીવન માટે જોખમી કટોકટી હોય, તો 999 પર કૉલ કરો. જ્યાં યોગ્ય હોય, એમ્બ્યુલન્સ મોકલવામાં આવશે.

લેસ્ટર, લેસ્ટરશાયર અને રટલેન્ડમાં એમ્બ્યુલન્સ સેવા છે પૂર્વ મિડલેન્ડ્સ એમ્બ્યુલન્સ સેવા.

Photo of three ambulances.
એમ્બ્યુલન્સ માત્ર જીવલેણ કટોકટી માટે છે. જો તે ઓછી તાકીદની હોય તો વૈકલ્પિક સેવાઓ વિશે જાણો અને શક્ય તેટલી ઝડપથી યોગ્ય સંભાળ મેળવો.
Get in the know logo. Blue irregular oval shape containing the words Get in the Know in white text.
જો તમારી સ્થિતિ જીવલેણ ન હોય તો વૈકલ્પિક સ્થાનિક આરોગ્ય સેવાઓ વિશે જાણો (જાણો) અને શક્ય તેટલી ઝડપથી યોગ્ય સંભાળ મેળવો.
guGujarati
સામગ્રી પર જાઓ