Równość, różnorodność i integracja

A group of men and women of different ages, and cultural backgrounds all smiling at the camera

Wstęp

Cenimy różnorodność naszej lokalnej społeczności i wierzymy, że Równość, Różnorodność i Integracja mają kluczowe znaczenie dla zlecania nowoczesnych, wysokiej jakości usług zdrowotnych skoncentrowanych na pacjencie.

ICB rozumie zróżnicowane potrzeby swojej populacji i jest zaangażowana w zmniejszanie nierówności i poprawę jakości wyników zdrowotnych swoich lokalnych społeczności. Uznajemy, że równość nie polega na traktowaniu wszystkich tak samo. Zamiast tego, chodzi o zapewnienie dostępu do możliwości dla wszystkich poprzez uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb ludzi. Doceniamy różnorodność i staramy się rozpoznawać i doceniać różnice poprzez integrację.

W tym dziale znajdziesz informacje o:

 • nasze podejście do równości, różnorodności i integracji
 • oceny wpływu na równouprawnienie i oceny ryzyka (OOŚ) oraz sposobu ich wykorzystania
 • Standardy NHS dotyczące równości, różnorodności i integracji (EDI) oraz
 • w jaki sposób informujemy o postępach związanych z EDI.

Ustawa o równości z 2010 r.

Ustawa o równości została wprowadzona w 2010 roku, aby ułatwić ludziom i organizacjom zrozumienie prawa dotyczącego dyskryminacji. Ustawa zapewnia ochronę grupom osób, które mogą być dyskryminowane ze względu na pewne cechy, które podzielają; oraz zapewnia ramy prawne w celu ochrony praw jednostek i wspierania równości szans dla wszystkich. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ustawa o równości z 2010 r.https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents

Cechy chronione ustawą o równości (2010) to:

 • Wiek
 • Inwalidztwo
 • Seks
 • Zmiana płci
 • Orientacja seksualna
 • Wyścig
 • Religia i/lub wiara
 • Ciąża i macierzyństwo
 • Małżeństwo i związek partnerski

Bierzemy również pod uwagę inne wrażliwe grupy, takie jak:

 • Opiekunowie
 • Weterani wojskowi
 • Osoby ubiegające się o azyl
 • Uchodźcy
 • Ludzie z biednych obszarów

Nie zapominając o innych grupach, które doświadczają znacznych nierówności zdrowotnych, takich jak te określone w krajowym programie Core20PLUS5.

Obowiązek równości w sektorze publicznym (PSED)

LLR ICB zobowiązuje się do:

 • Eliminowanie dyskryminacji, nękania i wiktymizacji oraz wszelkich innych zachowań zabronionych przez ustawę o równości (2010)
 • Zwiększanie równości szans między osobami, które mają odpowiednią chronioną cechę, a osobami, które jej nie mają
 • Wspieranie dobrych relacji między osobami, które podzielają daną cechę chronioną, a osobami, które jej nie podzielają

Więcej informacji na temat PSED można znaleźć tutaj: https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty

Oceny wpływu na równość/analiza równości

Jednym z głównych sposobów, w jaki Rada Opieki Zintegrowanej (ICB) zapewnia spełnienie obowiązku równości w sektorze publicznym (PSED), jest przeprowadzenie oceny wpływu na równość (EIA).

Pomagają nam one wykazać, że rozważyliśmy wpływ polityk, usług i praktyk na populację pacjentów i naszych pracowników, w szczególności na osoby o cechach chronionych lub osoby z grup szczególnie wrażliwych i zajmujących się zdrowiem włączającym.

Zapewniają również, że nasze usługi są odpowiednie, sprawiedliwe i dostępne dla wszystkich, nikt nie powinien być dyskryminowany ani dyskryminowany.

Oceny wpływu na równość przeprowadza się w przypadku zmian w usłudze, funkcji lub działaniu; usługi nowo uruchomione lub wycofane z eksploatacji, przeglądy uruchomień, decyzje finansowe dotyczące personelu, funkcji i usług; polityki (w tym dotyczące miejsca pracy) i strategie.

Poprzednie OOŚ są wymienione w Raporcie rocznym na temat równości, różnorodności i włączenia społecznego. OOŚ można również uzyskać na żądanie, wysyłając wiadomość e-mail; llricb-llr.enquiries@nhs.net

pl_PLPolish
Przejdź do treści