Informacja o polityce prywatności HR

 Po złożeniu aplikacji za pośrednictwem NHS Jobs, Twoja aplikacja zostanie zaimportowana do preferowanego przez nas zewnętrznego systemu rekrutacyjnego. Wszystkie kolejne informacje dotyczące Twojego zgłoszenia będą generowane z apps.trac.jobs. Nie będą Państwo mogli śledzić postępu swojego zgłoszenia ani otrzymywać wiadomości za pośrednictwem strony internetowej NHS Jobs, a ponadto jako pracodawca nie będziemy mogli odpowiadać na żadne wiadomości e-mail wysyłane do nas za pośrednictwem strony internetowej NHS Jobs. Składając podanie na to stanowisko, zgadzają się Państwo na przekazanie przez NHS Leicester, Leicestershire i Rutland Integrated Care Board informacji zawartych w tym podaniu do preferowanego systemu zarządzania kandydatami. Jeśli otrzymają Państwo ofertę pracy, informacje zostaną również przekazane do krajowego systemu NHS Electronic Staff Records. 

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy sposobu zarządzania Twoimi danymi osobowymi od momentu złożenia podania o pracę do rozpoczęcia pracy. Informacje te są potrzebne, aby pomóc w rekrutacji najlepszych osób, przeprowadzić niezbędne kontrole zatrudnienia, zawrzeć umowę o pracę, umożliwić nowym pracownikom rozpoczęcie pracy i spełnić wymagania prawne/regulacyjne. Są to niezbędne kroki przed nawiązaniem, kontynuacją lub zmianą umowy o pracę. W niektórych szczególnych przypadkach informacje o Tobie mogą zostać wprowadzone bez wypełnienia przez Ciebie wniosku o pracę. Na przykład, gdy studenci są umieszczani przez dostawcę szkoleń (a Twoje informacje zostały otrzymane od tego dostawcy) lub gdy należy przeprowadzić kontrolę zatrudnienia istniejącego personelu. Podczas rekrutacji osoby rekrutujące biorą pod uwagę informacje podane w formularzu podania o pracę oraz informacje dostarczone podczas oceny i rozmowy kwalifikacyjnej. W miarę postępów w procesie rekrutacji konieczne może być przeprowadzenie kontroli zatrudnienia, takich jak sprawdzenie tożsamości, prawa do pracy (imigracji), rejestrów karnych, rejestracji zawodowej, kwalifikacji, referencji, zdrowia zawodowego i innych. Może być konieczne uzyskanie dodatkowych informacji lub dokumentów, takich jak dowód tożsamości. Tylko niezbędne informacje są udostępniane organizacjom, które pomagają nam w przeprowadzaniu tych kontroli i tylko w celu ich przeprowadzenia. Aby nowy pracownik mógł rozpocząć pracę, przeprowadzane jest szkolenie wprowadzające oraz spełniane są pewne wymogi administracyjne. W tym czasie zostaniesz poproszony o podanie niektórych informacji, takich jak dane bankowe do wypłaty wynagrodzenia oraz dane kontaktowe w nagłych wypadkach w pracy. Informacje o osobach, które zostały zatrudnione, są wprowadzane do systemów zarządzania pracownikami i prowadzenia dokumentacji, które są używane przez pracodawcę. Jeśli nie podasz informacji zgodnie z wymaganiami, może to utrudnić lub uniemożliwić złożenie wniosku lub zatrudnienie. Wszelkie informacje o Twoim pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych i orientacji seksualnej są wykorzystywane wyłącznie do statystycznego monitorowania procesu rekrutacji i pracowników pod kątem równości szans. Są one chronione w trakcie całego procesu, nie są widoczne dla osób oceniających Twoją aplikację ani dla menedżerów zatrudniających i nie mogą być wykorzystane w sposób, który mógłby Cię zidentyfikować. Jeśli zdecydujesz się nie podawać tych informacji, nie będzie to miało wpływu na Twoją aplikację. Jeśli wskażesz, że możesz zostać uwzględniony w rozmowie kwalifikacyjnej w sposób preferencyjny lub gwarantowany ze względu na swoją niepełnosprawność, informacja ta zostanie wykorzystana jedynie w celu zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli zdecydujesz, że chcesz opuścić proces ubiegania się o pracę, możesz zalogować się do swojego aplikanta 

to wycofaj swój wniosek. W szczególnych przypadkach (przykłady powyżej) należy zamiast tego skontaktować się z pracodawcą. Informacje na temat Państwa aplikacji aż do rozpoczęcia pracy są automatycznie usuwane z tego systemu zarządzania rekrutacją, gdy nie są już uważane za niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Jest to 399 dni od daty wprowadzenia aplikacji do systemu rekrutacji lub 199 dni od daty rozpoczęcia pracy, w zależności od tego, która z tych dat jest większa. Okres ten pozwala na wypełnienie zobowiązań związanych z legalnymi praktykami zatrudnienia, takimi jak raportowanie statystyczne i obrona potencjalnych roszczeń prawnych. 

pl_PLPolish
Przejdź do treści