કનેક્ટેડ કેર પ્રોગ્રામને રાષ્ટ્રીય HSJ ડિજિટલ એવોર્ડ્સ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે

Graphic with blue background with a white image of a megaphone.

સમગ્ર લેસ્ટર, લિસેસ્ટરશાયર અને રટલેન્ડ (LLR) માં કેર હોમ્સમાં રહેવાસીઓ માટે આરોગ્યસંભાળમાં સુધારો કરવાની પહેલને 2024 HSJ ડિજિટલ એવોર્ડ્સ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે, જેમાં નવીન ડિજિટલ પ્રોજેક્ટ્સને માન્યતા આપવામાં આવી છે જે […]

લોકોને ઇસ્ટર બેંકની રજા પહેલા આરોગ્યની જરૂરિયાતો માટે આયોજન કરવા વિનંતી કરી

Graphic with blue background with a white image of a megaphone.

લેસ્ટર, લિસેસ્ટરશાયર અને રુટલેન્ડના રહેવાસીઓને એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે યાદ અપાવવામાં આવે છે કે તેઓ શુક્રવાર 29 માર્ચ અને સોમવાર 1 ના રોજ ઇસ્ટર બેંકની રજાઓ પહેલા તેમના પુનરાવર્તિત પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો ઓર્ડર આપે છે […]

guGujarati
સામગ્રી પર જાઓ