અમારા વિશે > બોર્ડ મીટિંગ્સ

ICB બોર્ડ બેઠકો

લેસ્ટર, લેસ્ટરશાયર અને રુટલેન્ડ (LLR) NHS ઈન્ટિગ્રેટેડ કેર બોર્ડ (ICB) જાહેરમાં તેની મીટિંગો યોજે છે. આનો અર્થ એ છે કે લોકોના સભ્યોને મીટિંગમાં હાજરી આપવા અને તેનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સ્વાગત છે.

આગામી બોર્ડ મીટિંગ છે:

લેસ્ટર, લેસ્ટરશાયર અને રુટલેન્ડ NHS ઈન્ટિગ્રેટેડ કેર બોર્ડ (ICB) તેની આગામી બોર્ડ મીટિંગ ગુરુવાર 12 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ યોજશે. 

જાહેર જનતાના સભ્યો કે જેમની પાસે કાર્યસૂચિ પરની વસ્તુઓને લગતા પ્રશ્નો છે તેઓને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ આને મીટિંગની અગાઉથી ઇમેઇલ દ્વારા લેખિતમાં સબમિટ કરે: llricb-llr.enquiries@nhs.net . સોમવાર 9 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યા પછી પ્રાપ્ત થયેલા પ્રશ્નો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. મીટિંગની તારીખની નજીક પેપર્સની લિંક પ્રદાન કરવામાં આવશે.

અમે હાલમાં આ મીટિંગ્સ રૂબરૂમાં યોજી રહ્યા ન હોવાથી, મીટિંગ MS ટીમ દ્વારા યોજવામાં આવશે. જો તમે મીટિંગમાં જોડાવા માંગતા હોવ તો ઈમેલ: llricb-llr.enquiries@nhs.net સોમવાર 9 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યા પહેલા અને અમે તમને લિંક પ્રદાન કરીશું.

guGujarati
સામગ્રી પર જાઓ