આપણુ કામ

LLR ICB એ NHS સંસ્થા છે જે સ્થાનિક લોકોને આરોગ્ય સેવાઓની ઉપલબ્ધતા અને ગુણવત્તાનું આયોજન કરવા, ગોઠવણ કરવા અને તેની ખાતરી કરવા માટે જવાબદાર છે. ICB એ ઘણા કાર્યો કર્યા છે જે અગાઉ સ્થાનિક ક્લિનિકલ કમિશનિંગ ગ્રુપ્સ (CCGs) ની જવાબદારી હતી.

ICB ના મુખ્ય કાર્યોનો સારાંશ નીચે મુજબ કરી શકાય છે:

 • અમારી વસ્તીની આરોગ્ય અને આરોગ્યસંભાળની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે એક યોજના વિકસાવો;
 • સમગ્ર LLR યોજનાને પહોંચાડવા માટે NHS સંસાધનો (બજેટ) ફાળવવા માટે જવાબદાર;
 • ખાતરી કરો કે સ્થાનિક NHS સંસ્થાઓ સાથે મળીને, તેમજ સ્થાનિક સરકાર સાથે સારી રીતે કામ કરી રહી છે, અને ભાગીદારો સાથે કામ કરવાની ગોઠવણ સ્થાપિત કરો;
 • સમગ્ર LLR માં ફાળવેલ સંસાધનોને અનુરૂપ આરોગ્ય સેવાઓની જોગવાઈ ગોઠવો;
 • NHS સંસ્થાઓને તેઓ જે સેવાઓ પૂરી પાડે છે તેનો હિસાબ LLR માં રાખો;
 • NHS ઈંગ્લેન્ડ વતી અમુક કાર્યો માટે જવાબદાર બનો, જેમ કે ડેન્ટલ, ઓપ્થેલ્મિક અને ફાર્માસ્યુટિકલ સેવાઓની વ્યવસ્થા કરવી, તેમજ ખૂબ જ વિશિષ્ટ સેવાઓની વ્યવસ્થા કરવી;
 • મુખ્ય NHS સંસાધનો વિકસાવવા માટે સ્થાનિક યોજનાઓનું નેતૃત્વ કરો, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
 • અમારા કર્મચારીઓ;
 • ડિજિટલ અને ડેટા
 • એસ્ટેટ, પ્રાપ્તિ, સપ્લાય ચેઇન અને નાણાં માટે મહત્તમ મૂલ્ય મેળવવા માટે વ્યાપારી વ્યૂહરચનાઓ;
 • કટોકટીની સજ્જતા, સ્થિતિસ્થાપકતા અને મુખ્ય ઘટનાઓ અને તાજેતરના કોવિડ 19 રોગચાળા જેવા અણધાર્યા મુદ્દાઓ માટે પ્રતિભાવ માટે મજબૂત સ્થાનિક યોજનાઓ છે તેની ખાતરી કરો;
 • LLR વસ્તીને લગતા આરોગ્ય ડેટાની ઉપલબ્ધતા અને મહત્તમ ઉપયોગની ખાતરી કરો;

સ્થાનિક અર્થતંત્રના વિકાસમાં પણ ICB મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે.

અમે વેબસાઈટના વિકાસના ભાગ રૂપે આગામી અઠવાડિયામાં અમારા કાર્યની વિગતો ઉમેરીશું.

guGujarati
સામગ્રી પર જાઓ