તમારું હેલ્ધી કિચન

તમારું હેલ્ધી કિચન તમને બતાવે છે કે તમે જાણો છો અને ગમતા હોય તેવા તમામ સ્વાદ સાથે, પરંતુ તંદુરસ્ત ટ્વિસ્ટ સાથે ઉત્તમ પરંપરાગત ખોરાક કેવી રીતે રાંધવા.

તમને સ્વાદિષ્ટ કઢી, ચેવડો કે ચપાતી જોઈએ છે, અમારા NHS ડાયેટિશિયને અદ્ભુત વાનગીઓની શ્રેણી તૈયાર કરી છે જે તમારા અને તમારા પરિવાર માટે સંપૂર્ણ રીતે આરોગ્યપ્રદ છે. હાલમાં વાનગીઓનો સંગ્રહ ભારતીય ખોરાક પર કેન્દ્રિત છે. 

તમે નીચેની વાનગીઓની વિડિઓઝ જોઈ શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે, અમારી રેસીપી પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરો.

અમારી રેસીપી બુકલેટ ડાઉનલોડ કરો
વર્ણન

લિસેસ્ટરના અમારા NHS ડાયેટિશિયન જેસ તંદુરસ્ત ટ્વિસ્ટ સાથે માઉથ વોટરિંગ ચિકન કરી બનાવે છે