ਕਨੈਕਟਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ HSJ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Graphic with blue background with a white image of a megaphone.

ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ (LLR) ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ 2024 HSJ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ […]

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ

Graphic with blue background with a white image of a megaphone.

ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 29 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 1 ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ […]

pa_INPanjabi
ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ