Activitatea noastră

LLR ICB este organizația NHS responsabilă cu planificarea, organizarea și asigurarea disponibilității și calității serviciilor de sănătate pentru populația locală. ICB a preluat multe dintre funcțiile care anterior erau în responsabilitatea grupurilor locale de comisariat clinic (Clinical Commissioning Groups - CCG).

Principalele funcții ale ICB pot fi rezumate după cum urmează:

 • Elaborarea unui plan pentru a răspunde nevoilor de sănătate și de asistență medicală ale populației noastre;
 • Responsabil de alocarea resurselor NHS (bugete) pentru realizarea planului în LLR;
 • Să se asigure că organizațiile locale ale NHS colaborează bine între ele, precum și cu administrația locală, și să stabilească acorduri de lucru comune cu partenerii;
 • Organizarea furnizării de servicii de sănătate în conformitate cu resursele alocate în LLR;
 • Să ceară socoteală organizațiilor NHS din LLR pentru serviciile pe care le furnizează;
 • să fie responsabil pentru anumite funcții în numele NHS England, cum ar fi organizarea de servicii stomatologice, oftalmologice și farmaceutice, precum și organizarea de servicii foarte specializate;
 • Să conducă planurile locale de dezvoltare a resurselor cheie ale NHS, inclusiv:
 • Forța noastră de muncă;
 • Digital și date
 • Strategii privind proprietățile, achizițiile, lanțul de aprovizionare și strategiile comerciale pentru a maximiza valoarea pentru bani;
 • Să se asigure că există planuri locale solide de pregătire pentru situații de urgență, de reziliență și de răspuns la incidente majore și probleme neprevăzute, cum ar fi recenta pandemie Covid 19;
 • Asigurarea disponibilității și a utilizării optime a datelor de sănătate referitoare la populația LLR;

ICB va juca, de asemenea, un rol cheie în dezvoltarea economiei locale.

Vom adăuga detalii despre activitatea noastră în următoarele săptămâni, ca parte a dezvoltării site-ului web.

ro_RORomanian
Treci la conținut